Jako společensky odpovědná společnost myslíme i na ty, kteří v životě nemají takové štěstí. Nechceme být lhostejní a cítíme morální povinnost pravidelně podporovat ty, kteří pomoc nás všech opravdu potřebují. Finančně či věcně podporujeme nadace, neziskové organizace, veřejně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení poskytující pomoc potřebným v sociální oblasti.

Jsme rádi, že jsme mohli podat pomocnou ruku například následujícím projektům a organizacím:

logo

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Jsme členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním  Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel.

Více informací o činnosti Debra: www.debra-cz.org.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.debra-cz.org/jak-pomahat.

download

Dětský fond Organizace spojených národů je částí Organizace spojených národů. Je to největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

Více informací o činnosti UNICEF: https://www.unicef.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: https://www.unicef.cz/jak-pomoci/prispivat-pravidelne .

header_logo

 ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb: 

  • azylový dům,
  • krizová pomoc odborné sociální poradenství,
  • poskytování právních informací

Více informací o činnosti UNICEF: https://www.unicef.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: https://www.unicef.cz/jak-pomoci/prispivat-pravidelne .

unnamed

V roce 2015 zahájila společnost LASAK spolupráci s Nadací Charty 77 a stala se tak hrdým partnerem projektu Konto Bariéry.

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. 

Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

 

Více informací o činnosti Konta Bariéry: www.kontobariery.cz

250

S ohledem na mezinárodní působení společnosti LASAK pomáháme těm nejzranitelnějším nejen v České republice, ale i ve světě. Prostřednictvím sbírky „Skutečná pomoc“ podporujeme obyvatele chudších zemí světa, jako je Kongo, Kambodža nebo Angola.

Člověk v tísni již přes 20 let pomáhá doma i ve světě. Staví školy v Africe, pomáhá tam sirotkům, buduje zdroje pitné vody, zdravotní střediska, staví školy a nemocnice a podporuje drobné rolníky, aby se dokázali uživit sami. 

Aby bylo možné systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa, založil Člověk v tísni v roce 2008 dlouhodobou veřejnou sbírku Skutečná pomoc, z jejíhož výtěžku jsou aktivity financovány.

 

Více informací o činnosti Člověka v tísni: www.clovekvtisni.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.skutecnapomoc.cz.