Pomáháme lidem k úsměvu

Jako společensky odpovědná společnost myslíme i na ty, kteří v životě nemají takové štěstí. Nechceme být lhostejní a cítíme morální povinnost pravidelně podporovat ty, kteří pomoc od nás všech opravdu potřebují. Finančně či věcně podporujeme nadace, neziskové organizace, veřejně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení poskytující pomoc potřebným v sociální oblasti. Podporujeme také přímo osoby, kteří pomoc potřebují a dostali se mimo sociální síto.Jsme rádi, že jsme mohli podat pomocnou ruku například následujícím projektům a organizacím

logo

Charitativní organizace DEBRA ČR, z.ú. byla založena v roce 2004. Jsme členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním  Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel.

Více informací o činnosti Debra: www.debra-cz.org.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.debra-cz.org/jak-pomahat.

 

UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 89,3 % ze získaných prostředků. 

Podporujeme výchovu dětí k lidskosti a humanitě

Posláním UNICEF je pomáhat tam, kde je situace dětí nejvážnější. Získané prostředky proto alokujeme na základě konkrétních, jednoznačných kritérií: chudoby obyvatelstva a dětské úmrtnosti v dané zemi. Díky tomu se mohou naši dárci, příznivci a partneři zapojit do pomoci dětem, které ji právě teď potřebují nejvíce. Jejich podpora zajišťuje tisícům dětí v nejchudších zemích a krizových oblastech pitnou vodu, výživnou stravu, přístup k lékařské péči, možnost chodit do školy, rozvíjet se a hledět do budoucnosti s nadějí.

Více informací o činnosti UNICEF: https://www.unicef.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: https://www.unicef.cz/jak-pomoci/prispivat-pravidelne .

 

ACORUS

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb: 

  • azylový dům,
  • krizová pomoc odborné sociální poradenství,
  • poskytování právních informací

Více informací o činnosti Acorus: http://www.acorus.cz
Zapojte se také a pomáhejte s námi: http://www.acorus.cz/cz/chci-pomoci/financni-pomoc.html

 

Čelověk v tísni

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

 

Aby bylo možné systematicky a efektivně pomáhat v chudších zemích světa, založil Člověk v tísni v roce 2008 dlouhodobou veřejnou sbírku Skutečná pomoc, z jejíhož výtěžku jsou aktivity financovány.

Více informací o činnosti Člověka v tísni: www.clovekvtisni.cz.
Zapojte se také a pomáhejte s námi: www.skutecnapomoc.cz.