84869555_1200x1600px__72dpi

Být podnikatel není jen něco vyrábět a přinášet lidem radost, ale i o tom, že je třeba tyto myšlenky uvést v život. K tomu slouží tzv. Podnikatelský záměr, tedy jakási Bible svých snů a cílů.

Naším posláním je zabezpečit cestu od A do Z.

Bankopojištění pro firmy a podnikatele

S pojmem bankopojištění se v poslední době setkáváme stále častěji. Pod tímto pojmem si lze stručně řečeno představit současný prodej produktů obchodní banky a pojišťovny, který probíhá v distribučních sítích obou spolupracujících společností.
Obchodní banky bankopojištění obvykle nabízejí buď jako prodej různých pojistných produktů klientům bank, které ve většině případů patří do stejné finanční skupiny jako tato pojišťovna, nebo jako prodej finančních produktů, v nichž je propojen finanční a pojistný produkt (např. pojištění k platební kartě), popřípadě oběma formami společně.

Jsme hrdi na to, že pojišťovna Allianz je první finanční společností, která nabízí bankopojištění s celosvětovým rozsahem.

 

Financování a provozní úvěry

Nabízíme řešení a financování finančních potřeb podnikatelů. Poskytujeme prostředky v objemech od 50 tisíc korun. Např. na rozvoj podnikání nebo třeba na překlenutí obtížného období. Peníze zasíláme přímo na účet klienta a nejsou nijak účelově vázány.

EB RB UCB
KB Expobank moneta-money-bank-logo

             

Pojištění pro firmy

Jednou z našich hlavních specializací je pojištění podnikatelů a firem. Zařídíme vám jak klasické pojištění majetku či zaměstnanecké náhrady, tak různé speciální typy, které vyhoví i nejnáročnějším klientům.

Firemní majetek

Pojištění přerušení provozu

Jednou z důležitých variant pojištění majetku je pojištění přerušení provozu, jehož příčinou byla věcná škoda vzniklá některým z pojištěných nebezpečí (např. požár, povodeň, krádež).

Pojistit si tak můžete ušlý zisk i náklady na zaměstnance, energie a mnoho dalšího. A to až do obnovení činnosti, pokud není sjednáno jinak.

Pojištění skla, elektroniky, strojů a zásilek

Pojištění skla

Rozbití jakéhokoli skla, ať už jde o vitrínu, zrcadla, reklamní tabule či světla, je vždy nepříjemné. S pojištěním skla si ale výměnu i související činnosti (např. montáž) výrazně zjednodušíte a můžete se v klidu starat o své podnikání.

Pojištění elektroniky a strojů

Pojištěním můžete ochránit elektroniku nejrůznějšího druhu, ať už komunikační, zdravotnickou, software a další, a také stroje. Svůj majetek můžete chránit i před škodami způsobenými neodborným zacházením a jinými chybami zaměstnanců.

Stavební a montážní pojištění

Naše stavební a montážní pojištění je ideální jak pro dodavatele, tak samotné investory. Můžete pojistit například ušlý zisk investora, dále škody způsobené na materiálu či zařízení staveniště, při zkušebním provozu, atd. Rozsah pojistné ochrany řešíme klientovi na míru.

Pojištění letadel

Pojistěte si u nás jakýkoli druh bezmotorového či motorového letadla, stejně jako vzducholoď a horkovzdušný balón.

Nabízíme:

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel - standardně na území ČR, dle přání i další státy
 • havarijní pojištění letadel - na míru vašim potřebám
 • a rovněž související úrazové pojištění.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

Zemědělské pojištění

Zemědělským pojištěním lze pojistit
pěstované plodiny na poškození nebo zničení rizikem

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • záplavy nebo, povodně,
 • sesuvu půdy,
 • mrazu (u vybraných plodin).

chovaná hospodářská zvířata na riziko

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE),
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,
 • neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu,
 • zasažení zvířete elektrickým proudem,
 • přehřátí organismu zvířete při extrémně vysokých atmosférických teplotách,
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami,
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy)

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Škoda způsobená během podnikatelské činnosti třetí osobě může vašemu podnikání způsobit finanční škody i na mnoho let. Pro každého podnikatele je tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zcela zásadní.

Stejně tak pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku významně chrání vaše zájmy.

Flotilové autopojištění

Pokud váš firemní vozový park čítá alespoň pět vozidel, je pro vás ideální naše komplexní pojištění, které kryje nejen základní rizika, ale podnikatelům navíc přináší řadu výhod šitých na míru jejich potřebám.

International program

Bezkonkurenční působnost společnosti Allianz a jejích partnerů zajišťuje pokrytí ve více než 150 zemích světa. Prioritou je pro nás spokojenost zákazníka, a tak jsme schopni mu vytvořit individuální podmínky, které budou vyhovovat velikosti i místu jeho podnikání.

 

Další informace na www.allianz.cz