Pojištění odpovědnosti

Sjednat online

Jeden nikdy neví… Ale s námi máte zaručený klid! I drobná škoda může způsobit velké problémy, a tak je lepší být na takové situace připraven. Může se stát, že nechtěně vytopíte sousedy, nebo něco rozbijí vaše děti. Pojištění se vztahuje na členy rodiny i partnery v jedné domácnosti, a také na škody v pronájmu. Pojištění odpovědnosti za Vás zaplatí škody, které můžete sami způsobit.

I těm nejopatrnějším a nejšikovnějším lidem se může stát, že vytopí sousedy při mytí se v koupelně nebo pračkou, dcera shodí v prodejně drahou vázu, syn rozbije při fotbale okno či upustíte v prodejně tablet.

  • v jednom pojištění jsou zahrnuti všichni členové domácnosti i bez rodinné vazby
  • jedna smlouva pro všechny budovy
  • hradíme i škody v pronajímaných budovách

 

Pojištění odpovědnosti, alias "pojistka na blbost" pro pokročilé

Na co všechno se pojištění odpovědnosti vztahuje? 

Rozsah  
Velká hrozba běžná činnost občana, vedení domácnosti, rekreační sport (vč. cyklistiky a jezdectví), chov psa, používání malých plavidel
Můj dům škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný pojištěným), svépomocné provádění stavebních prací na tomto objektu
Chovatelem bez starostí chov psů (více než jednoho), chov hospodářských zvířat
Zbraně legální držba a používání zbraní (mimo myslivost)
Regres zdr. pojišťovny náklady na léčení, nemocenské dávky
Moje domy škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný), svépomocné provádění staveb. prací na tomto objektu
Pomocné práce výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat
Cestujte v bezpečí rozšíření na Evropu
Pronájem škody na pronajaté budově nebo jednotce
Ubytovací zařízení škody v ubytovacím zařízení
Zapůjčené věci škody na věcech převzatých
Zaměstnání škody způsobené zaměstnavateli
 
 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli aneb ZamZamka

Pojištění je určeno:

  • zaměstnance na základě pracovní smlouvy (§33 a následně Zákoníku práce) nebo Dohody o pracovní činnosti (§76 Zákoníku práce)
  • zaměstnanec bez řízení dopravního prostředku
  • zaměstnanec včetně občasného řízení dopravního prostředku
  • zaměstnanec, profesionální řidič dopravního prostředku + obsluha prac.strojů + obsluha VZV

Rozsah pojistného krytí:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit majetkovou újmu (škodu) způsobenou zaměstnavateli
při plnění pracovních úkolů, vyplývajících z pracovněprávního vztahu, založeného pracovní smlouvou, jmenováním
nebo dohodou o pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti s ním ve smyslu ustanovení § 250 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce.
 
Zaměstnanec je podle zákoníku práce povinen nahradit svému zaměstnavateli pouze způsobenou majetkovou
újmu (škodu), nadto byla-li škoda způsobena z nedbalosti, vztahuje se tato povinnost pouze na tzv. skutečnou škodu (nikoliv
ušlý zisk).
 
Povinnost zaměstnance nahradit zaměstnavateli škodu dle § 250 zákoníku práce je omezena částkou rovnající se čtyřapůlnásobku
jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku – zaměstnanec by tedy měl volit výši limitu pojistného plnění
s ohledem na toto zákonné omezení.
Územní rozsah pojištění zahrnuje celý svět, sídlo nebo místo podnikání zaměstnavatele však musí být na území České republiky.
 

Limity plnění

od 60.000 Kč  do 500.000 Kč