Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti – D&O

Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.

Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů je určeno pro:

 • členy představenstva, jednatele
 • dozorčí radu, fakultativní orgány
 • manažery s rozšířenou odpovědností
 • prokuristy

Vztahuje se pro:

 • náklady na úhradu oprávněného nároku finanční škody
 • náklady právního zastoupení
 • náklady na šetření
 • náklady na očištění dobrého jména
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění
 • rozšíření krytí o dodatečné období
 • rozšíření krytí o dceřiné společnosti
 • rozšíření krytí o výkon funkce člena orgánu ve společnostech, ve kterých má společnost minoritní majetkový podíl

Proč sjednat pojištění u nás?

Za komplexní rozsah pojistných rizik se nemusíme stydět.

Sice nejsme na telefonu 24 hodin a 7 dní v týdnu, ale vždy budete obslouženi.

Náš tým obchodníků a specialistů je připraven se Vám vždy věnovat.

K potřebám klientů přistupujeme individuálně a s logikou.

Nezatěžujeme Vás zbytečnostmi, tím Vám šetříme čas a peníze.

 

Pro speciální rizika nás zastihnete na níže uvedeném kontaktu nebo nám napište do chatu

Urban & Votruba
Podvinný mlýn 1418/2
190 00 Praha 9

Tel. +420 277 278 555

E-mail: jsme@urban-votruba.cz