Allianz PLUS

Allianz má pro své klienty vždy něco navíc. Vážíme si Vaší důvěry, a proto platí, že čím více produktů u nás sjednáte, tím více výhod a slev získáte.
Sjednejte si u nás další pojistku a získejte slevu až 21 %.

 

Počet produktů 1 2 3 4
Sleva 0% 7% 14% 21%
Speciální výhody Allianz PLUS        
Přednostní vyřízení škody        
Mobilní aplikace        

 

Program výhod pro všechny, kteří nám důvěřují

Máte-li u nás sjednány dvě (či více) pojistné smlouvy v kombinacích životní pojištění+autopojištění nebo pojištění majetku+životní pojištění pojištění
nebo autopojištění+pojištění majetku, budete automaticky zařazeni do programu Allianz PLUS. Program se vztahuje na pojištění, která jste si sjednali
jako fyzická osoba pod svým rodným číslem. V rámci tohoto programu získáte níže uvedené výhody.

Produktové výhody v rámci programu Allianz PLUS se aktivují po uplynutí 1 měsíce od uzavření druhé smlouvy (nejdříve 1. 10. 2015) a garantujeme
Vám je nejméně do konce roku 2018.

Program Allianz PLUS budeme do budoucna dále rozšiřovat a měnit tak, abychom pro klienty, kteří nám důvěřují, měli vždy něco navíc.

Aktuální rozsah výhod s přesným popisem podmínek naleznete vždy na této stránce.

Kombinace sjednaných pojištění

zivot a auta majetek a zivot auta a majetek

Životní pojištění + autopojištění

Pojištění majetku + životní pojištění

Autopojištění + pojištění majetku

Dojde-li k pojistné události následkem úrazu při dopravní nehodě, navýšíme Vám standardní pojistné plnění z Vašeho pojištění osob na dvojnásobek až do výše 1 000 000 Kč.


Podmínky získání výhody

  • V okamžiku pojistné události jste u Allianz pojištěným na smlouvě pojištění osob a současně máte sjednáno autopojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník).
  • Maximální navýšení plnění pro všechny pojistné události z pojištění osob v jednom pojistném roce je 1 000 000 Kč pro jednoho pojištěného (sčítá se plnění z hlavního pojištění a všech připojištění).

Pokud si při vážném úrazu poškodíte své věci, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 20 000 Kč v jednom pojistném roce.

 


Podmínky získání výhody

  • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno pojištění trvale obývané budovy nebo domácnosti (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a současně jste pojištěným na smlouvě pojištění osob.
  • Došlo ke škodě na majetku v souvislosti s Vaším vážným úrazem a zároveň je Vám vyplaceno pojistné plnění z úrazového pojištění.

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu do výše 10 000 Kč v jednom pojistném roce.


Podmínky získání výhody

  • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno k osobnímu automobilu povinné ručení nebo havarijní pojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a zároveň pojištěnu trvale obývanou budovu nebo domácnost.
  • Došlo ke škodě způsobené na zavazadlech a věcech osobní potřeby ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu upevněném na vozidle. Nebo došlo ke škodě způsobené na zadním nosiči nebo střešním nosiči/boxu instalovaném na vozidle .