Pracujte se svou technikou beze strachu

Práce s technikou přináší řadu rizik. Od vlastní chyby, chyb personálu až po poruchu zařízení, vše si můžete pojistit. V Allianz nabízíme pojištění strojů, elektroniky a stavební/montážní pojištění. Nabídku Vám pomůžeme sestavit na míru Vašim potřebám, stačí kontaktovat naše onchodní zástupce nebo se zastavit na některé z našich poboček.

Stavební a montážní pojištění

Jedná se o all-risks pojištění, které kryje nahodilé škody, jež mohou nastat v průběhu výstavby nebo montáže. Zejména poškození realizovaných děl živelními riziky, nešikovností/nedbalostí zaměstnanců, odcizeními, pády, nárazy apod. Do krytí lze zahrnout nejen díla samotná, ale i materiál použitý k jejich stavbě, okolní majetek investora, stavební a montážní stroje a zařízení, křížovou odpovědnost se subdodavateli, pojištění zkušebního provozu nebo poškození díla v době jeho záručního krytí při odstraňování vad a nedodělků.

Stavebně montážní pojištění poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcově pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Stavebně montážní pojištění zahrnuje:

 • pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
 • pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou třetím osobám v souvislosti se stavbou nebo montáží
 • pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Pojištění může dále zahrnovat:

 • škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
 • škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem

 Pojistíme: 

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk

 

Pojištění strojů

Pojištění strojů můžete využít pro:

 • Stacionární stroje a zařízení na místě pojištění
 • Pojízdné stroje a zařízení na území České republiky


Všechna pojistná nebezpečí Vašich strojů chrání tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Významnou předností našeho pojištění je, že se vztahuje i na velmi časté škody způsobené lidským faktorem jako jsou např:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je dalším vhodným doplňkem k majetkovému pojištění. Pojištění zaplatí škody na Vaší výpočetní technice, které vzniknou např. neopatrným zacházením Vašich zaměstnanců. Pokryje i živelná nebezpečí a krádeže vloupáním.

Co vše je možno pojistit? 

 • kancelářskou a výpočetní techniku včetně podnikového software
 • komunikační a zdravotnickou elektroniku
 • zabezpečovací elektroniku
 • provozní elektroniku v autoservisech a autosalonech

Jako doplňkové pojištění si můžete sjednat pojištění dat (náklady na znovupořízení a/nebo opětovné vložení dat a programů), případně pojištění vícenákladů, které vzniknou při škodě.

Jaká rizika pojistíme? 
I toto pojištění je koncipováno jako tzv. Allrisk pojištění. Tedy zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena.

Nabízíme tak komplexní ochranu pojištěných přístrojů a to včetně častých škod způsobených lidským faktorem, např.

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

 

 

Proč sjednat pojištění u nás?

Za komplexní rozsah pojistných rizik se nemusíme stydět.

Sice nejsme na telefonu 24 hodin a 7 dní v týdnu, ale vždy budete obslouženi.

Náš tým obchodníků a specialistů je připraven se Vám vždy věnovat.

K potřebám klientů přistupujeme individuálně a s logikou.

Nezatěžujeme Vás zbytečnostmi, tím Vám šetříme čas a peníze.

 

Dokumenty ke stažení

Více informací k pojištění Průmyslu naleznete v pojistných podmínkách

Další informace na www.allianz.cz