Pracujte se svou technikou beze strachu

Práce s technikou přináší řadu rizik. Od vlastní chyby, chyb personálu až po poruchu zařízení, vše si můžete pojistit. V Allianz nabízíme pojištění strojů, elektroniky a stavební/montážní pojištění. Nabídku Vám pomůžeme sestavit na míru Vašim potřebám, stačí kontaktovat naše onchodní zástupce nebo se zastavit na některé z našich poboček.

Stavební a montážní pojištění

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem. Například:

 • škody při provádění samotných pojištěných prací
 • škody na stavebním či montážním materiálu a strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona apod.

 

Pojistíme: 

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk

 

Jedná se o tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Pojištění si můžete sjednat jako investor i jako dodavatel. Rozsah pojištění si určíte podle svých potřeb.

 

Pojištění strojů

Pojištění strojů můžete využít pro:

 • Stacionární stroje a zařízení na místě pojištění
 • Pojízdné stroje a zařízení na území České republiky


Všechna pojistná nebezpečí Vašich strojů chrání tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Významnou předností našeho pojištění je, že se vztahuje i na velmi časté škody způsobené lidským faktorem jako jsou např:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je dalším vhodným doplňkem k majetkovému pojištění. Pojištění zaplatí škody na Vaší výpočetní technice, které vzniknou např. neopatrným zacházením Vašich zaměstnanců. Pokryje i živelná nebezpečí a krádeže vloupáním.

Co vše je možno pojistit? 

 • kancelářskou a výpočetní techniku včetně podnikového software
 • komunikační a zdravotnickou elektroniku
 • zabezpečovací elektroniku
 • provozní elektroniku v autoservisech a autosalonech

Jako doplňkové pojištění si můžete sjednat pojištění dat (náklady na znovupořízení a/nebo opětovné vložení dat a programů), případně pojištění vícenákladů, které vzniknou při škodě.

Jaká rizika pojistíme? 
I toto pojištění je koncipováno jako tzv. Allrisk pojištění. Tedy zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena.

Nabízíme tak komplexní ochranu pojištěných přístrojů a to včetně častých škod způsobených lidským faktorem, např.

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.