Krátké představení

Naším posláním je stát se spolehlivým a inovativním dodavatelem finančních produktů díky zajištění nadstandardních služeb, know-how.

Od svého založení vytváříme silné odvětví vývoje a výzkumu v oblasti finančních produktů. Trvale rozvíjíme technologie a propojujeme vzájemná odvětví. Díky tomu umíme prolnout se zákony 

Spolupracujeme výhradně s koncernem Allianz SE.

 

Naším hlavním posláním je:

 • Přinášet vždy nové nápady pro vaše zákazníky.
 • Vývoj interaktivních technologií a být krok před konkurencí.
 • Kompletní služby a know-how pod jednou střechou.
 • Vaše podněty jsou naší motivací.
 • Neznáme slovo „Neumíme“.
 • Naším krédem je dlouhodobé partnerství, mnohdy celoživotní.

P.JPG

 

Co vlastně umíme

 • Pojistné produkty
 • Finanční produkty
 • Vybrané speciální služby pro firmy
 • Vybrané speciální služby 

 

OBČANÉ

 • pojištění majetku a odpovědnosti
 • životní pojištění pro děti a dospělé
 • pojištění vozidel a plavidel
 • cestovní pojištění
 • doplňkové penzijní spoření
 • investiční a finanční služby
 • hypotéční a úvěrové produkty, stavební spoření
 • právní poradenství
 • řízení a řešení škodných událostí

FIRMY A PODNIKATELÉ

 • pojištění majetku a provozní odpovědnosti
 • pojištění provesní odpovědnosti (IT, TELCO, komora)
 • pojištění souboru (flotila) vozidel a plavidel
 • pojištění podnikatelů a průmyslu
 • úvěrové pojištění podnikatelů a průmyslu
 • zaměstnanecké programy
 • pojištění D&O (odpovědnost pojištěného za finanční škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce)
 • investiční a finanční služby
 • scoring a factoring
 • pojištění pohledávek a závazků
 • hypotéční, úvěrové a developerské financování
 • právní poradenství
 • daňové služby na klíč
 • řízení a řešení škodných událostí

PODNIKATELÉ  A PRŮMYSL

+ FIRMY A PODNIKATELÉ

 • pojištění zásilek
 • přeshraniční pojištění
 • pojištění chemických a biologických laboratoří
 • pojištění poskytovatelů soc.služeb
 • pojištění nemocnic a návazných služeb
 • profesní odpovědnosti komorových oborů
 • nadstandardní péče s kvalitou ISO 9001
 • monitoring bezpečnostních vlivů
 • BOZP a PO (projekt, instalace, opravy a revize)

 

Naše praxe v oblasti pojistného práva nám dává náskok před konkurencí a jsme na to patřičně hrdi. Jen málokdo se může pyšnit zkušenostmi v oblasti likvidací škodných událostí s propojením legislativy.

Našim klientům chceme nabídnout bezvýhradnou spokojenost s našimi službami, a to lze zajistit pouze pečlivou a kvalitně odvedenou prací odborníků.

 

Naše hodnoty

 • dobré vztahy
 • preciznost a spolehlivost
 • služba
 • rozvoj
 • nadšení
 • etika a profesionalita
 • bezpečnost a ochrana osobních údajů

Naše cíle

Denně pracujeme na tom, abychom dokázali:

 • poskytovat klientům nejlepší služby kdykoliv, dlouhodobě a spolehlivě
 • mít kvalitní a spokojené zaměstnance, aby vám mohli poskytovat stejně kvalitní služby
 • být v oboru špičkovými poradci. Proto se neustále vzděláváme
 • dlouhodobě růst. S každým klientem jsme zase o něco lepší
 • být společensky odpovědnou firmou. Naše okolí nám není lhostejné

Bezpečnost elektronických dat

Nestydíme se tvrdit, že bezpečí našich klientů je pro nás prioritou a proto jsou naši obchodní partneři pečlivě vybíráni. Nesvěřujeme elektronická data cizím subjektům a jsme sami zpracovatelem osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. - číslo registrace 00039470

Poskytovatel HW pro bezpečnost Poskytovatel IT technologií Poskytovatel IS technologií Poskytovatel datových a hlasových služeb

FS Codes

Fujitsu 

DELL

Microsoft

ESET

 

T-Mobile

Kobenka.NET

 

Mimosoudní řešení sporů

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy životního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a penzijní společností nebo zprostředkovatelem ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem z pojistné smlouvy sjednané on-line (přes internetové stránky či jiným elektronickým prostředkem), stejně tak jako spory mezi spotřebitelem (Vámi) a penzijní společností ze smlouvy týkající se jakéhokoli produktu poskytovaného penzijní společností sjednané on-line, lze také řešit prostřednictvím Platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (www.ec.europa.eu/consumers/odr).