Pro model, letadlo i celou flotilu

Provoz letadel sebou přináší mnoho rizik. Škody mohou vzniknout na majetku, ale také lidském zdraví. V rámci pojištění letadel si můžete na jedné smlouvě sjednat pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění i úrazové pojištění pro posádku a cestující.

Pojištění odpovědnosti

Každý provozovatel letadla musí mít ze zákona pojištěnou svou odpovědnost. Standardně se uzavírá pro provoz na území a ve vzdušném prostoru České republiky, resp. Evropy. Limity pojistného plnění se standardně sjednávají v souladu se směrnicí EU č. 785/2004. U nás Vám nabídneme limity i nad rámec nařízení.  Pojištění jsme navíc automaticky rozšířili o pojištění válečných rizik.

Pojištění sjednáváme bez spoluúčasti pojištěného a lze ho rozšířit o Vaše individuální požadavky.

V základním rozsahu je již zahrnuto:

 • krytí nákladů/regresy zdravotních pojišťoven
 • úhrada nákladů právního zástupce pojištěného ale také poškozeného
 • škody na životním prostředí, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí
 • škody způsobené věcí, vypadnutou z letadla

Pojistíme odpovědnost za:

 • škody způsobené třetím osobám, které se nacházejí mimo pojištěné letadlo
 • škody způsobené cestujícím v pojištěném letadle
 • škody na přepravovaném nákladu a zavazadlech cestujících
 • škody, za které je odpovědný letecký dopravce jako organizátor zájezdu
 • provoz bezpilotního letadla nebo modelu letadla

Havarijní pojištění

Pojištění je paralelou k havarijnímu pojištění motorových vozidel v silničním provozu. Kryje škody na letadle a jeho příslušenství způsobené nehodou, neodvratitelnou událostí nebo krádeží, a to jak za letu, rolování, nebo i v klidu na zemi či v hangáru. V případě parciální (částečné) škody je oprava letadla hrazena v nových cenách, maximálně do výše sjednané pojistné částky. Podmínky pojištění lze sjednat zcela individuálně podle Vašich potřeb.

Havarijní pojištění mimo jiné zahrnuje:

 • pojištění proti živelním událostem
 • pojištění proti nárazu, pádu, střetu letadla
 • pojištění proti krádeži, loupež, vandalismus

Úrazové pojištění osob

Pojištění platí pro pojištěné osoby přepravované letadlem s možností individuálního stanovení pojistné částky. Lze ho sjednat samostatně bez nutnosti uzavření jiných leteckých pojištění.

Pojištění se vztahuje na:

 • piloty a osoby tvořící posádku
 • piloty ve výcviku (pilot žák)
 • přepravované cestující

Pojištění zahrnuje:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
 • pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení úrazu
 • pojištění cestujících během mezipřistání letadla
 • pojištění cestujících během nutné náhradní přepravy prováděné leteckou společností

 

Proč sjednat pojištění u nás?

Za komplexní rozsah pojistných rizik se nemusíme stydět.

Sice nejsme na telefonu 24 hodin a 7 dní v týdnu, ale vždy budete obslouženi.

Náš tým obchodníků a specialistů je připraven se Vám vždy věnovat.

K potřebám klientů přistupujeme individuálně a s logikou.

Nezatěžujeme Vás zbytečnostmi, tím Vám šetříme čas a peníze.

 

Dokumenty ke stažení

Více informací k produktu Air Fleet naleznete v pojistných podmínkách

Další informace na www.allianz.cz