Koronavirus – 10 faktů, které by měl každý znát

Koronavirus – slovo, které hýbe celým světem. Bohužel se nejedná jen o slovo, ale o vysoce nakažlivé virové onemocnění, které je hrozbou pro naše zdraví a zdraví našich blízkých. Informací o COVID-19 je k dispozici ohromné množství, mnohdy mohou být nesprávné či zavádějící. Proto jsme shrnuli ta nejdůležitější fakta, která by měl v současné době znát opravdu každý.

-a32271

1. Co je to koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoliv virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony.

Koronavirus může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty, ale také život ohrožující choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

2. Jaké jsou hlavní příznaky onemocnění COVID-19?

Příznaky onemocnění COVID-19

-a32273

3. Kdo je onemocněním COVID-19 nejvíce ohrožen?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

4. Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

5. Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla, základem prevence je správné mytí rukou
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob, aktuálně je doporučená bezpečná vzdálenost od jiné osoby 1,6 m.
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • posilovat imunitu – dostatek vitamínů, vyvážená pestrá strava

  -a32280 

6. Jak si správně mýt ruce?

Základem prevence přenosu kapénkové infekce je správné mytí rukou, které by mělo trvat 40-60 vteřin.

7. Existuje vakcína proti nákaze COVID-19?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto onemocnění.

8. Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?

Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky (léky proti horečce, bolesti a příznakům nachlazení užívané při běžných chřipkových onemocněních.), množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace. Podobně jako u běžné chřipky dbejte na dostatečný příjem tekutin a klidový režim.

9. Proč nemohu sehnat roušky nebo respirátory?

Současná celosvětová poptávka je tak vysoká, že veškeré zásoby byly rychle vyčerpány. Roušky a respirátory za situace, kdy není na území ČR epidemie, jsou klíčové zejména pro zdravotníky, policisty, záchranáře či hasiče. Ti jsou takzvaně v první linii, zejména zdravotníci, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou první v kontaktu s nakaženým. V době šíření takovéto nákazy je klíčové zajistit poskytování zdravotní péče a chod nemocnic. Pro širokou veřejnost je mnohem důležitější a účinnější dodržovat základní hygienická pravidla a omezit veškeré zbytné cestování, zejména do oblastí zasažených epidemií COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví dělá maximum, aby ochranné prostředky zajistilo. Komunikuje s výrobci a dodavateli a prověřuje dostupnost těchto prostředků na trhu.

10. Kde mohu získat o COVID-19 více informací?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu.

-a32275

Pokud se nemůžete na infolinky SZÚ dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku linky SZÚ obsazené a přetížené, intenzivně však pracujeme na jejím posílení. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

Slovo na závěr – ke koronaviru přistupujte s rozvahou

O tom, jak předcházet nákaze koronavirem, koluje spousta mýtů a nepravdivých informací. Přestože mnohé z nich mohou znít věrohodně, žádný efekt mít nebudou.

Zde jsou ty nejčastější mýty o koronaviru, uvedené na pravou míru:

-a32277

Vypracováno na základě oficiálních informací Ministerstva zdravotnictví ČR

Více na www.mzcr.cz