Nadpojištění a podpojištění

13. 11. 2021

Nadpojištění a podpojištění, další pojmy, které se v pojišťovací terminologii vyskytují poměrně často. Nemáte jasno v tom, co který pojem znamená? Pak právě pro vás je připraven tento krátký přehled.

Nadpojištění

Nadpojištění, často také označováno jako přepojištění, je v podstatě situace, kdy je pojistná částka ve smlouvě stanovena vyšší, než je skutečná hodnota pojištěné věci. To se samozřejmě odráží i na výši hrazeného pojistného, které je v tomto případě vyšší, než by bylo v případě, že by byla daná věc pojištěna na odpovídající hodnotu. V případě, že dojde k pojistnému plnění v důsledku totální škody, bude plnění odpovídat maximálně současné hodnotě daného majetku, nikoliv bohužel nastavené pojistné částce, která je vyšší a to i za předpokladu, že bylo celou dobu hrazeno vyšší pojistné.

Typickým příkladem zde může být havarijní pojištění a cena vozidla, tj. pojistná částka, která určuje výši pojistného. Vozidla bohužel velmi rychle ztrácí na své hodnotě a tak je vhodné si nejlépe jednou za rok až dva upravit pojistnou částku ve smlouvě, případně sjednat smlouvu novou. Pokud tak neučiníte, hradíte zbytečně vysoké pojistné, ovšem bez nároku na vyšší plnění v případě pojistné události.

underinsurance-article-1920x960

Podpojištění

Na druhé straně ,,extrémů" spojených se správným nastavením pojistné částky je podpojištění. V tomto případě se jedná o nastavení nižší pojistné částky, tj. hodnoty daného majetku, než je jeho skutečná hodnota. Samozřejmě díky tomu dochází i k platbám nižšího pojistného. V případě pojistné události bude tak ze strany pojišťovny pojistné plnění kráceno a to v přímé úměře s podpojištěním a uhrazeným pojistným.

Zde můžeme jako typický případ uvést pojištění nemovitostí a domácností. Pojištění si často sjednáváme v okamžiku, kdy danou nemovitost pořizujeme. A pak na pojištění dlouhé roky tzv. ,,nesáhneme". Ovšem, jak je krásně vidět v posledních letech, hodnoty nemovitostí letí nahoru raketovou rychlostí a tak nemovitosti časem získávají na ceně. Zároveň si svůj domov neustále zvelebujeme a vybavujeme, což se také promítá do jeho hodnoty. Proto je důležité si jednou za čas na smlouvu vzpomenout a vyhodnotit, zda nemá nemovitost hodnotu vyšší a případně to zohlednit i do pojistné částky definované ve smlouvě.

Vysvětlení pojmů:

  • podpojištění: nižší pojistná částka než je skutečná hodnota majetku
  • nadpojištění: vyšší pojistná částka než je skutečná hodnota majetku
Autor: Martin Urban