Hypotéky nově: Kdo nemá našetřeno, už na ně nedosáhne. Smůla.

02. 04. 2022

Na hypotéku v příštích měsících dosáhne méně lidí. Od dubna začnou platit nové limity pro úvěrové ukazatele nastavené centrální bankou pro poskytování hypoték. Jde o nástroje tzv. makroobezřetnostní politiky, které už centrální banka v minulosti dočasně použila. Mají za cíl eliminovat sjednávání rizikovějších úvěrů v době, kdy na trhu hypoték působí několik negativních faktorů. Ty by v budoucnu mohly zvětšovat skupinu lidí, která není schopná úvěry na bydlení splácet. Jsou jimi například rostoucí úrokové sazby, které hypotéky zdražují, nebo vyšroubované ceny nemovitostí.

Kvůli nově platným limitům budou muset banky na bydlení půjčovat více méně jen těm, kteří mají alespoň část peněz na nemovitost našetřenou a mají vzhledem k výši úvěru a nastavené splátce dost peněz na jeho splácení.

Změně úvěrových ukazatelů

Od 1. dubna 2022 budou poskytovatelé hypotečních úvěrů opět povinně dodržovat limity příjmového ukazatele DTI, ukazatele dluhové služby DSTI a ukazatele LTV, který poměřuje výši úvěru a hodnotu zastavené nemovitosti.

Není to nic nového pod sluncem, ČNB je v rámci makroobezřetnostní politiky používala už v minulosti. Naposledy jejich platnost skončila na jaře 2020 a to díky COVIDu. 

Ukazatel DTI (debt-to-income ratio) vyjadřuje celkový dluh žadatele o hypotéku vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu. DTI je nově nastaven na hodnotu 8,5 s tím, že u žadatelů mladších 36 let je vlídnější a činí 9,5. Žadatel o hypotéku by tak neměl dlužit víc než 8,5násobek resp. 9,5násobek svého čistého ročního příjmu.

Ukazatel DSTI (debt-service-to-income ratio) zase vyjadřuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem. Nastaven je na 45 %. Pro žadatele mladší 36 let je limit opět o něco měkčí. Bankéři ho nastavili na 50 %. Znamená to, že např. při příjmu 35 tisíc Kč měsíčně je možné splácet maximálně 15 750 Kč, resp. 17 500 Kč pokud vám ještě nebylo 36 let.

Co se týče ukazatele LTV (loan-to-value), který poměřuje výši úvěru a hodnotu zastavené nemovitosti, banky budou moci poskytovat hypotéky maximálně na 80 % hodnoty zastavené nemovitosti. Žadatelům mladším 36 let budou moci povolit 90% LTV. Prakticky tím dočasně končí možnost pořídit si stoprocentní hypotéku, tedy zafinancovat si celou odhadovanou hodnotu nemovitosti úvěrem.

Nastavení LTV znamená, že když si budete chtít půjčit na nemovitost oceněnou na 3 mil. Kč, budete muset mít ze svého našetřeno 600 tis. Kč, resp. 300 tis. Kč, pokud jste mladší 36 let. A to mluvíme jen o koupi nemovitosti bez dalších případných nákladů na rekonstrukci nebo vybavení.

Co dříve platilo jako doporučení, nyní platí jako striktní nařízení a banky se musí chtě nechtě podvolit.