Growing Way: Poškození klienti budou škodu vymáhat na finančních poradcích

05. 12. 2021

Minulý týden byl k finančnímu arbitrovi podán první návrh proti finančnímu zprostředkovateli SAB servis pro protiprávní jednání jeho finančního poradce. Další návrhy k rukám finančního arbitra, ve kterých figuruje společnost SAB servis a další finanční zprostředkovatelé budou následovat. Kauza se týká více než 4 000 klientů investičního fondu Growing Way.

Řešení sporu mimosoudní cestou

Advokátní kancelář KLB Legal, která zastupuje klienty v kauze Growing Way, nabízí jako první kancelář řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím podání návrhu k finančnímu arbitrovi a jednání s Českou národní bankou. Podle kanceláře jde o nejrychlejší cestu získání náhrady škody pro poškozené klienty.

„Vzhledem k počtu klientů a administrativně i procesně složitému postupu je formát trestního řízení během na dlouhou trať. Proto jsme se rozhodli jít i cestou přímého vymáhání oprávněných nároků našich klientů u investičních zprostředkovatelů a jejich finančních poradců a řešit spor mimosoudní cestou,“ vysvětluje David Kuboň partner advokátní kanceláře KLB Legal.

d34675d9d2727297c8e2b232fde9e2a596e7f36a-full Minulý týden podala tato advokátní kancelář KLB k finančnímu arbitrovi návrh proti společnosti SAB servis pro protizákonné nabízení služeb společnosti Growing Way ze strany jejího finančního poradce. V této první kauze je uplatňován nárok na náhradu škody ve výši pěti milionů korun, který odpovídá celému vkladu investora.

Vyjádření společnosti SAB servis k této záležitosti jsme publikovali zde.

Podezření z protiprávního jednání finančních poradců

„V nejbližších dnech odejdou k rukám finančního arbitra další podání proti jiným tuzemským regulovaným institucím, u kterých je podezření z protiprávního jednání jejich finančních poradců. Dále připravujeme návrh na zahájení správního řízení s těmito institucemi u jejich regulátora, tedy České národní banky.  Věříme, že se jedná o nejrychlejší cestu, jak se domoci náhrad pro poškozené klienty,“ doplňuje Kuboň.

Řízení před finančním arbitrem je na rozdíl od klasické žaloby podané u soudu bezplatné. Jeho pravomocné rozhodnutí je závazné a má účinky soudního rozhodnutí. To v praxi znamená, že pokud finanční arbitr rozhodne ve prospěch poškozeného investora, náhrada škody je splatná a exekučně vymahatelná.

Finanční poradci těchto investičních zprostředkovatelů podvodně inkasovali vysoké částky za provize od společnosti Growing Way. Investiční zprostředkovatelé ani jejich vázaní zástupci (finanční poradci) totiž nejsou oprávněni nabízet produkty alternativních fondů podle §15 ZISIF (Zákona o investičních společnostech a investičních fondech).

Tento zákon povoluje vznik jakýchsi ´minifondů´, který z definice zákona nesmí shromažďovat prostředky od veřejnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o fondy pro kvalifikované investory, kteří dobře rozumí rizikům vyplývajícím z dané investiční nabídky. „Správce ´minifondů´, jakým byl i Growing Way, není oprávněn s nabídkou investice veřejnost oslovovat, ani od ní shromažďovat finanční prostředky,“ upřesňuje Kuboň.

Klienti neměli informace o možných rizicích

Investiční zprostředkovatel je povinen seznámit zákazníka s relevantními informacemi tak, aby se mohl objektivně rozhodnout, zda využije investičních služeb a dá pokyn k obchodu. Podle výpovědí, které má advokátní kancelář k dispozici, však finanční poradci poškozeným klientům zpravidla žádné informace o možných rizicích, celkové ceně za investiční služby nebo výši jim vyplacené provize neposkytli.

„Je zjevné, že průměrný spotřebitel nedokáže objektivně vyhodnotit skutečnost, zda je nabízený investiční nástroj ze strany finančního poradce součástí oficiální nabídky investičního zprostředkovatele. A to zvlášť v případě, kdy jsou mu souběžně nabízeny i další standardní produkty jako akcie, dluhopisy, podílové listy a další produkty odpovídající jeho profilu a míře akceptovatelného rizika,“ uzavírá Kuboň.

Investiční zprostředkovatelé jsou plně odpovědni za jednání a případné škody svých finančních zástupců. Pro tyto účely jsou ze zákona povinně pojištěni, a to s limitem pojistného plnění nejméně 13,5 milionu korun na každou pojistnou událost a nejméně 20,25 milionu korun v případě souběhu více pojistných událostí v jednom kalendářním roce.

Zdroj: KLB Legal, Redakce

Autor: Martin Urban